ВІДДІЛЕННЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ
З ОПЕРАЦІЙНИМ БЛОКОМ

Структурний підрозділ КНП «Академія здоров’я людини»

Бєлоусов Ігор Олегович – лікар – хірург вищої кваліфікаційної категорії.

Завідувач відділення - Бєлоусов Ігор Олегович – лікар – хірург вищої кваліфікаційної категорії.

Завідувач відділення - Бєлоусов Ігор Олегович – лікар – хірург вищої кваліфікаційної категорії.

Пріоритетними напрямками роботи відділення є:

1. Проведення комплексного обстеження та сучасного лікування в стаціонарних умовах хворих з хірургічною патологією при невідкладних станах та у плановому порядку (за виключенням гнійно-септичних уражень) з:

•       жовчнокам’яною хворобою, також ускладнені форми;

•       перфоративною виразкою шлунку та дванадцятипалої кишки;

•       пухлинами підшлункової залози та гепатикохоледоха;

•       злуковою хворобою очеревини;

•       кістами та пухлинами печінки;

•       кістами та пухлинами нирок;

•       вентральними та паховими килами;

•       внутрішньочеревними кровотечами;

•       гінекологічною патологією;

•       хірургічне лікування кишкової непрохідності;

•       захворюванням товстої кишки;

•       захворюванням тонкої кишки;

•       колопроктологічною патологією;

•       захворюванням селезінки;

•       ножовими та вогнепальними пораненнями( у виключних випадках);

•       захворюванням шкіри та її придатків

2. Впровадження та широке використання малоінвазивних ендоскопічних методик в лікувальному процесі.

3. Проведення діагностичної лапароскопії з взяттям біопсії.

4. Проведення діагностичної торакоскопії.

5. Здійснення торакоскопічної маніпуляції при спонтанному пневмотораксі.

6. Здійснення торакоскопічних маніпуляцій хворим з гемотораксом.

7. Проведення ендоскопічного пересічення комунікантних вен.

8. Проведення ендоскопічного обстеження великого дуоденального сосочка.

9. Проведення лапароскопічної симпатектомії.

10. Раціональне використання медичних технологій.

Відділення розраховано на 15 ліжко-місць.