Комунальне некомерційне підприємство
«Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини»
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації)

 

Головним стратегічним завданням комунального некомерційного підприємства «Київський міський медичний центр «Академія здоров'я людини» є надання невідкладної і планової спеціалізованої висококваліфікованої високотехнологічної консультативної, діагностичної, стаціонарної медичної допомоги акушерсько-гінекологічного, загально-клінічного і хірургічного профілю згідно міжнародних стандартів - вирішення проблем порушення репродуктивної функції, патології статевих і суміжних органів, ускладнень і патології вагітності, впровадження допоміжний репродуктивних технологій, нових перинатальних технологій, супровід вагітних з різними видами супутніх захворювань, проведення пренатальної та генетичної діагностики, впровадження клітинної терапії, рішення проблем народжуваності і вроджених вад новонароджених, виходжування новонароджених з дуже низькою масою тіла і екстремально низькою масою тіла, розвиток дитячої хірургії раннього віку, забезпеченням наступності і колегіальності в лікуванні між різними медичними установами міста Києва; наукова і педагогічна діяльність; вивчення, узагальнення та впровадження світових наукових досягнень і розробка прогнозів стану репродуктивного здоров'я населення, співпраця з донорськими організаціями та благодійними організаціями, міжнародними проектами.

Надання медичної допомоги здійснюється висококваліфікованими медичними працівниками - професорами, докторами та кандидатами медичних наук, лікарями вищої кваліфікаційної категорії.

Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» - потужний медичний заклад європейського рівня, де сконцентровані сучасні світові досягнення практичної та наукової медицини. 1 квітня 2020 укладено договори з Національною службою здоров’я України за програмою надання медичних гарантій.

Міська влада забезпечила медичний заклад високотехнологічним найсучаснішим обладнанням. Запроваджуються сучасні технології оперативних втручань - розширено спектр хірургічних органозберігаючих, реконструктивно-пластичних втручань з використанням малоінвазивної хірургії. Застосування даного обладнання дозволить надавати своєчасну, доступну, якісну, високопрофесійну медичну допомогу з використанням систем високих технологій; знизити неонатальну та малюкову смертність, підвищити якість надання лікувально-профілактичної допомоги дітям та матерям; покращити якість життя дітей, народжених з малою масою тіла; проводити високоспеціалізовані і наукові дослідження; вирішувати найскладніші клінічні задачі; скоротити час проведення оперативного лікування та мінімізувати обсяги втручання в організм; покращити умови роботи медичним працівникам та покращити комфорт лікування пацієнтів.

На сьогоднішній день Центр обслуговує більше 500 тис. населення, працює в цілодобовому режимі. За добу до приймальних відділень за медичною допомогою звертається близько 50 пацієнтів. За рік виконано близько 5000 операцій, проведено близько 3500 пологів - надається висококваліфікована стаціонарна допомога більше 10 000 особам.

Лабораторні дослідження виконуються висококваліфікованими фахівцями на базі сучасних акредитованих лабораторій, оснащених високоточними діагностичними автоматами (аналізаторами), сертифікованими тест-системами. ДНК-діагностика (ПЛР-діагностика) по визначенню інфекцій, що передаються статевим шляхом та інших інфекцій (гепатит, токсоплазма та ін.) виконується на сучасному автоматичному мультиканального люмінесцентному аналізаторі. Всі необхідні результати пацієнти отримують швидко і можуть бути впевненими в їхній якості.

     Сучасні ультразвукові пристрої, якими оснащений Центр, дозволяють побачити внутрішні органи і тканини людини в реальному часі на екрані монітора в тривимірному зображенні з високою роздільною здатністю. Колектив Центру взяв під особливу опіку жінок  - членів сімей учасників АТО – захисників України.

КНП «Академія здоров’я людини» - сучасна університетська клініка європейського рівня співпрацює з клініками Польщі, Германії, Ізраїлю, Сполучених штатів Америки. Співробітництво у сфері освіти, науки та охорони здоров’я, налагодження зв’язків між науково-дослідними (науково-технічними) установами, закладами охорони здоров’я, створення умов для реалізації спільних із сусідніми державами проектів (програм)  транскордонного співробітництва з охорони здоров’я  здійснюється з 2008 року. В рамках проекту «Ukraine-Kindergesundheit» - «Україна-Здоров`я дітей»  з метою виконання завдань Державної програми транскордонного співробітництва у галузі медицини на 2016-2020 роки за сприяння Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) українські лікарі пройшли повний курс стажування, успішно склали іспит та отримали сертифікати європейського рівня в клінічному медичному комплексі «WESTBRADENBURG GmbH» (Земля Брандербург, Німеччина) а саме в клініці «Ernst vonBergmann» (м. Потсдам, Земля Брандербург, Німеччина).

Завдяки проходженню курсу з використанням навчального-технічного імітаційного комплексу по симуляції пологів є можливість оптимізації надання медичної допомоги вагітним, роділлям та породіллям в Україні – профілактика невиношування, ведення передчасних пологів, підвищення якості ведення фізіологічних та патологічних пологів, зниження на травматизації жінок в пологах та післяпологовому періоді, зниження рівня материнської смертності, зниження показника перинатальної смертності, збільшення кількості пологів через природні пологові шляхи при тазовому передлежанні плоду, покращення якості техніки хірургічних втручань під час пологорозрішення та ін..

На базі КНП «Академія здоров’я людини» активно здійснюють науково-практичну та освітню діяльність кафедри вищих навчальних закладів - Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, міжнародної академії екології та медицини, Київського медичного університету.

На базі КНП «Академія здоров’я людини» провадиться наукова  діяльність - вивчення, узагальнення та впровадження світових наукових досягнень і розробка прогнозів стану репродуктивного здоров'я населення. Проводяться дослідження редокс потенціалу рідин та їх вплив на здоров’я людини.

Здоров’я матері та дитини – це здоров’я нації.

Плекаємо здоров’я родини!